• #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Send a Lyrics

  Ndoda

  Verse:
  Munoziva kusasimba kwangu
  Ndotya kurasika
  Asi imi murisimba rangu
  Munondipa simba

  Chorus:
  Ndoda, ndoda
  Ndoda Mwari muyamuri
  Muri wangu
  Ndakatengwa neropa raIshe
  Ndavawenyu chose

  Ndoda, ndoda
  Ndoda Mwari muyamuri
  Muri wangu
  Ndakatengwa neropa raIshe
  Ndavawenyu chose

  Ndoda, ndoda
  Ndoda Mwari muyamuri
  Muri wangu
  Ndakatengwa neropa raIshe
  Ndavawenyu chose

  Ini ndavawenyu chose
  Ini ndavawenyu chose 

  Other C'oolwe Lyrics

  C'oolwe - Ndoda lyrics
    Find On Spotify
    Search On YouTube

    Comments

  There is no comment.
  Leave a Comment
  *Your comment will be published after approval.