Girafot - ג'ירפות - Rak Ekdach Echad - רק אקדח אחד Lyrics
 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Send a Lyrics

  Rak Ekdach Echad - רק אקדח אחד

  עכשיו זה מתחיל
  רגל אחת
  מחשבה עלומה
  נאשם בזמנים
  ואחרים שעובדים
  ילדים מדמים
  מנהלים
  כוונונים מאושרים
  נגמרו התמימים

  קדימה
  נשיר על זה שיר
  אחורה
  נזרז את הזמיר
  קדימה
  ערמות של שפנים
  אחורה
  ארגזים של צופים
  קדימה
  חיות המחמד
  אחורה
  יאכלו את ראשך

  הם היו רבים
  ואני הייתי
  מעט
  הם היו מהירים
  אני הייתי לאט
  הם רצו מיד
  אני הייתי לבד
  בקו הגמר היה
  רק אקדח אחד
  הזינוק הזה
  ישנה לעד

  קדימה
  מישהו חייב סליחה
  אחורה
  מישהו לשיכחה?
  קדימה
  אין כבר שום סיבה לקום
  אחורה
  בחלומות אני ערום
  קדימה
  השיניים נופלות
  אחורה
  נגמרו מעצמות
  קדימה

  שאלות כבודות
  מחפשי עובדות
  מארגני אגרות
  מתמחרי עזבונות
  מתגמלי אביונות
  מגלי ארצות
  מתקטרגי מדינות
  מצ׳טקמקיי משאלות

  קדימה
  אל ענן שלא הסכים
  אחורה
  אל מלאך שקצת הגזים
  קדימה
  אל שיבוש לשון מוצלח
  אחורה
  אל אדם שלא נדרש
  קדימה
  אל כל אותם המעוניינים
  אחורה
  משולש אחד ממתין
  קדימה

  להפסיק להשתבש
  לייצר קצת יש
  להצמיח כנף
  אני סוף סוף עף
  רגשות מעורבים
  להשמיד אוייבים
  לשחק עם המתים
  חיים משוגעים
  היו זמנים

  קדימה
  להילחם על הכל
  אחורה
  אף אחד במרכול
  קדימה
  מתנפנף להודות
  אחורה
  ערמה של גופות
  קדימה
  ההסתברות נמוכה
  אחורה
  סטירה מהירה
  קדימה

  שיחות בטלות
  התלוננו
  מעמד נחות
  מתגמלי שירות
  לא הבינו מה
  לקחו מספר
  ועמדו בתור
  האחר יזכור

  קדימה
  בפחם מרושל
  אחורה
  סכין ומגל
  קדימה
  קשורים ללידות
  אחורה
  הסמקות איומות
  קדימה
  שמש מרכזית
  אחורה
  כוכבים נפטרים
  קדימה

    Comments

  There is no comment.
  Leave a Comment
  *Your comment will be published after approval.