Small Doctor - Eleda Mi Lyrics
 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Send a Lyrics

  Eleda Mi

  Anananana
  Eleda mi shanu mi
  Maje ke enemy buga mi
  Je ko ri mi ko ma giga mi ain
  Call me small doctor
  Akeweje oganla ain
  Q dot loruko mi o e o
  Ori mi dakun
  Ma jen dero eyin ain
  Eleda mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  Ori iya mi
  Ma jen dero eyin aa
  Eseda mi dakun
  Maje n dero eyin
  E be mo be o
  Ori mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  Eleda mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  Ori iya mi
  Maje n dero eyin aaa
  Iseda mi dakun
  Maje n dero eyin
  E be mo be o
  Go into the world and
  Flourish ni bibeli mi so
  Lo so
  Mase ase jere ni mummy so
  Lo so
  Oju oni timi ni iya teacher wi
  Lo wi
  Ain omo mi wa leke ni mama so
  Lo so
  Mi o mo ona to ya
  Ni oloun sen se iyanu motor ain
  See me looking fly
  Like say mo se je lotto
  Farotino farotino faroti a kaba
  Anytime tin bale tin bale
  Eleda mi je kin ba
  Ori mi dakun
  Maje n dero eyin aa ain
  A aa ain magba bode
  Eleda mi dakun
  Maje n dero eyin
  Ori iya mi
  Maje n dero eyin
  Iseda mi dakun
  Majen dero eyin
  E be mo be o
  Mo ti se iribomi pelu irapada oooo
  Gbogbo ikolo mi baba
  Bami da pada
  Ibo lari eri sese buri malaika
  Eri dakun maje n jabo
  Selimo yaliu kali seliu mamaya mi mo
  Ma se mi lo omo lologo lasan
  Se mi lo lologo didan
  Baba ooo
  Olorun jesu oo
  Olorun anobi
  Wola bibeli ooo
  Wola quran ni
  Eyi to ba koko gbo
  Ko tete da mi loun
  Awa omo ologo ma re o
  Ori mi dakun
  Maje n dero eyin
  Awa ologo ma re o
  Eleda mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  Awa ologo didan ma re o
  Ori iya
  Maje n dero eyin aa
  Eseda mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  E be mo be o
  Ori mi dakun
  Maje n dero eyin
  Eleda mi dakun
  Maje n dero ain
  Masun lo sinu motor
  To n lo si mowe ibafo
  Ori iya mi
  Maje n dero eyin
  Eseda mi dakun
  Maje n dero eyin
  E be mo be o
  Ori mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  Eleda mi dakun
  Maje n dero eyin ain
  Mimo ya likalibu ya salam
  Ori iya mi
  Maje n dero eyin
  Eseda mi dakun
  Maje n dero eyin
  E be mo be o
  Gbogbo maliaka meje
  Lono meje
  Eyin ni oloun gbe aye fun
  Ke ma se oju aye
  Awa omo ologo an bebe
  Ke ma je oju aye

    Comments

  There is no comment.
  Leave a Comment
  *Your comment will be published after approval.